Vik­tor Miku­lá­šek: Star­tupy nie sú len cool, ale aj bru­tálna drina